Договір публічної оферти

Цей документ є договором публічної оферти (приєднання), укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФЕММА», код ЄДРПОУ 41090923, в особі директора, який діє на підставі Статуту (надалі – «Продавець»), з одного боку, і будь-якою фізичною особою (надалі – «Покупець»), що приєдналася до цього договору (надалі – «Договір»).

В подальшому у тексті цього Договору Покупець та Продавець можуть разом іменуватись «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  1. Товар – об'єкт купівлі-продажу (продукція), не вилучена і не обмежена у цивільному обороті і представлена до продажу в Інтернет-магазині pazmanskiy.com.ua (далі – Інтернет-Магазин), шляхом розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.
  2. Сайт інтернет-магазину – https://pazmanskiy.com.ua/ (далі – Сайт).
  3. Замовлення – оформлений запит Покупця на покупку Товарів, обраних в Інтернет-магазині, відправлений за допомогою мережі Інтернет та/або повідомлений Покупцем Продавцю за телефоном.
  4. Покупець – фізична особа, що уклала договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформленні Замовлення від Продавця.
  5. Продавець – ТОВ «ФЕММА», який укладає договір купівлі-продажу Товару з Покупцем шляхом прийняття Замовлення.
  6.  «Персональні дані» – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до ідентифікованої особи, чи до особи, яка може бути ідентифікована, та дає можливість її ідентифікувати прямо чи опосередковано на підставі ідентифікаційної інформації (такої як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор) або за допомогою кількох показників, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності особи.
  7. «Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.
  8. «Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.
 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей договір є публічною офертою відповідно до статей 633, 641 і глави 63 Цивільного кодексу України і містить всі істотні умови договору купівлі-продажу.
  2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов цього Договору, є факт оформлення замовлення на придбання Товару за допомогою функціоналу, розміщеного на веб-сайті Інтернет-магазину, або по телефону.
  3. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення замовлення на веб-сайті Інтернет-магазину, яким Покупець надає згоду на придбання Товару та здійснення оплати за нього, і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця. Оформленням замовлення вважається заповнення необхідних полів та підтвердження укладення договору за допомогою функціоналу веб-сайту Інтернет-магазину або замовлення Товару в уповноважених осіб Продавця по телефону за контактними номерами, вказаними на веб-сайті Інтернет-магазину.
  4. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 р. № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.
  5. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без будь-якого попередження. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті Інтернет-магазину.
  6. Приймаючи умови цього Договору, Покупець підтверджує, що:
   1. На момент оформлення замовлення йому виповнилось 18 років;
   2. Інформація, що надається під час оформлення замовлення, є достовірною та актуальною;
   3. Надана контактна інформація може бути використана для зв’язку із Покупцем;
   4. Інформація про Товари, що розміщена на сайті, є повною та достатньою для прийняття рішення про укладення цього Договору, та містить всі відомості, що вимагаються Законом України «Про захист прав споживачів».
  7. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що повністю ознайомлений та згоден з його умовами, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою отримання Продавцем можливості виконання умов цього Договору, можливості здійснення взаєморозрахунків, а також з метою отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», а також про мету збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
  8. Оформивши замовлення, Покупець автоматично дає згоду на отримання інформації шляхом електронних повідомлень від Продавця. Покупець має право відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про це Продавця електронною поштою або телефоном.
  9. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Покупець у разі оформлення замовлення Товару зобов’язується оплатити його вартість та прийняти Товар, а Продавець зобов’язується передати у власність Покупця замовлений та оплачений Покупцем Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  2. Покупець самостійно здійснює оформлення замовлення на купівлю Товару за допомогою функціоналу, розміщеного на веб-сайті Інтернет-магазину, або по телефону.
 4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Вартість одиниці кожного Товару, що входить до асортименту Товарів Продавця, вказується на веб-сайті Інтернет-магазину.
  2. Оплата замовленого Товару здійснюється Покупцем на умовах передоплати в один з наступних способів:
   1. За допомогою банківської картки Покупця з використанням електронних платіжних систем;
   2. Шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця через банківський термінал або касу банку;
   3. Шляхом безготівкового переказу коштів з поточного рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Продавця.
  3. Оплата замовленого Товару здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів з моменту оформлення замовлення. У разі нездійснення оплати вважається, що Договір не було укладено, незалежно від факту оформлення замовлення.
  4. Покупець зобов’язується надати Продавцю на його вимогу документ, що підтверджує факт оплати замовленого Товару, шляхом надсилання такого документа на електронну пошту Продавця.
  5. Продавець доставляє Покупцю Товар у кількості й асортименті, що вказані Покупцем під час оформлення замовлення на Товар.
  6. Продавець організовує доставку Товару покупцеві шляхом використання послуг кур’єрських служб та операторів поштового зв’язку.
  7. Вартість доставки підлягає компенсації Покупцем. Місце доставки визначаються усними домовленостями Сторін.
  8. Відправлення Товару Покупцеві здійснюється Продавцем власними силами або із залученням третіх осіб протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту проведення Покупцем оплати за Товар.
  9. Строки доставки визначаються відповідною кур’єрською службою або оператором поштового зв’язку та узгоджуються між Сторонами в усному порядку.
  10. Продавець гарантує належну кількість та якість доставленого Покупцю Товару.
  11. Моментом укладення Договору є момент надходження коштів в рахунок оплати за Товар на розрахунковий рахунок Продавця.
  12. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент передачі Товару Покупцю (його уповноваженому представнику), після підписання накладної на отримання Товару або іншого первинного документа, що підтверджує факт доставки Товару Покупцю, відповідність кількості та якості Товару умовам даного Договору та оформленому замовленню.
 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Продавець зобов’язується доставити Покупцю Товар належної якості, в кількості та асортименті, визначеному у замовленні Покупця, у строки та на умовах, передбачених цим Договором.
  2. Покупець має право на належну якість та кількість Товару, що доставляється на умовах, встановлених цим Договором.
  3. Сторони мають інші права та несуть інші обов’язки, які передбачені чи випливають з цього Договору та правовідносин у сфері купівлі-продажу.
 6. ЗАМІНА АБО ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
  1. У разі, якщо доставлений Покупцеві товар не відповідає вимогам щодо кількості та асортименту, які були вказані Покупцем при оформленні замовлення, або є товаром неналежної якості, Покупець має право:
   1. Вимагати у Продавця заміни Товару неналежної якості;
   2. Відмовитися від окремого Товару;
   3. Відмовитися від замовлення в цілому.
  2. Повернення Товару неналежної якості можливе лише за умови збереження розрахункового документа, що підтверджує придбання Товару, та збереження Товару неналежної якості.
  3. При відмові від окремого Товару, що входить до складу замовлення Покупця, або відмові від замовлення в цілому внаслідок виявлення товару неналежної якості, кошти, сплачені Покупцем в якості оплати за Товар, повертаються протягом 7 (семи) календарних днів з моменту оформлення Сторонами відмови від Товару.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
  3. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди Сторони зберігають за собою право звернутись для вирішення спору до відповідного суду.
  4. Сторона звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин непереборної сили.
  5. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є: оголошена або фактична війна, військові дії (незалежно від факту оголошення війни), перевороти, страйки, військове правління чи узурпація влади, громадянські хвилювання, епідемія, блокада, ембарго, стихійні лиха (землетруси, смерчі, повені, пожежі, посуха, інші стихійні лиха), інші обставини, які звичайно розуміються в світовій контрактній практиці як обставини непереборної сили, котрі Сторона з достатньою уважністю не змогла передбачити і попередити розумними способами.
 2. ІНШІ УМОВИ
  1. Цей Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Продавця і діє до моменту належного виконання Сторонами усіх зобов’язань, взятих на себе за цим Договором.
  2. Сторони можуть в узгоджувати порядок виконання  умов даного Договору в усній формі.
  3. У разі оформлення замовлення по телефону, Покупець підтверджує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та дає згоду на повне і беззаперечне прийняття умов Договору.

 

Pazmanskiy.com.ua
м. Львів, вул. Генерала Юнаківа, 9 оф. 1.